Σύστημα διαχείρισης στόλου γεωργικών μηχανημάτων πραγματικού χρόνου βασιζόμενο σε επίγνωση κατάστασης

Το έργο Agri.AWARE αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης γεωργικού στόλου, με τη μορφή εφαρμογής (mobile application).

Το έργο Agri.AWARE αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης γεωργικού στόλου, με τη μορφή εφαρμογής (mobile application).

ΕΕ - ΕΔΕΤ - ΕΣΠΑ
Κεντρικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
Κεντρικά λειτουργικά χαρακτηριστικά
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Για την αύξηση της παραγωγής, επιχειρείται κατά κύριο λόγο η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ μεμονωμένων γεωργικών μηχανημάτων και η βελτιστοποίηση της συνεργασίας και συνέργειας του διαθέσιμου εξοπλισμού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Μεταξύ άλλων, οι φωνητικές λειτουργίες αναμένεται να ενισχύσουν την εξοικονόμηση χρόνου στο τακτικό επίπεδο (π.χ. απόφαση για τον αριθμό των απαραίτητων μονάδων που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη εργασία).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Το σύστημα Agri.AWARE ενισχύει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τους αγρότες, προσφέροντας μια απλή και φιλική προς το χρήστη λύση, διευκολύνοντας τη μετάβαση από την παραδοσιακή σε μια πιο σύγχρονη μορφή γεωργίας.

Αρχιτεκτονική συστήματος

Αρχιτεκτονική συστήματος
Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο