Συμμετοχή στο International Conference on Scientific and Innovation Research

 In Νέα

Η ερευνητική μας ομάδα συμμετείχε στο International Conference on Scientific and Innovation Research με 1 εργασία:

– Koidis Ch, Tsolakis N., Achillas Ch., Aidonis D., Bochtis D., 2023. Business perspectives of fleet management systems for agricultural operations.

Proceedings

Σχετικές αναρτήσεις
Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο