Οικονομικές προκλήσεις

Τα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην αγροτική παραγωγή

Ενδεικτικά, στα σιτηρά έχουν αναφερθεί στοιχεία εξοικονόμησης ως και 67% στο εργατικό κόστος και μέχρι 52% στο κόστος καυσίμων, με τα συνολικά κέρδη παραγωγικότητας να εκτιμώνται ότι κυμαίνονται από 10 έως 20%. Αντίστοιχα, για περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας συγκομιδής και χρήσης εργαλείων διαχείρισης στόλου για το μεταφορικό έργο, έχουν καταγραφεί εξοικονόμηση χρόνου έως και 17% και μέση εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμων και κατά συνέπεια στις εκπομπές CO2 περίπου 20%. Επιπλέον, πέρα από το επιχειρησιακό επίπεδο, οι φωνητικές λειτουργίε αναμένεται να ενισχύσουν την εξοικονόμηση χρόνου στο τακτικό επίπεδο (π.χ. απόφαση για τον αριθμό των απαραίτητων μονάδων που απαιτούνται για μια συγκεκριμένη εργασία).

Παρόλες τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, τα ποσοστά υιοθεσίας νέων τεχνολογιών είναι σχετικά χαμηλά. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες τεχνολογίες απαιτούν υψηλές αρχικές επενδύσεις κεφαλαίου, καταναλώσεις ενέργειας και κόστος συντήρησης. Βασική παράμετρο συνεισφοράς στην αύξηση κόστους αποτελεί η απαίτηση για υψηλού κόστους δέκτες GPS υψηλής ακρίβειας που υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα. Σε αντιδιαστολή, το προτεινόμενο σύστημα στηρίζεται αποκλειστικά στον δέκτη της κινητής συσκευής (smartphone ή tablet) με δεδομένη την ενσωμάτωση της αναγνώρισης δραστηριότητας (activity recognition – context awareness) και των βοηθητικών συστημάτων για την επικοινωνία μεταξύ του συστήματος και των μηχανημάτων. Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, το προτεινόμενο σύστημα επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του στόλου που μπορεί να μετριάσει το κόστος λειτουργίας για τους τελικούς χρήστες (μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς, καλύτερος -αποκεντρωμένος- συντονισμός των επιτόπιων εργασιών, κλπ.) και να αυξήσει δραματικά την απόδοση της επένδυσης (RoI).

Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο