Εργασιακές ενότητες & παραδοτέα

Τα αντικείμενα και οι στόχοι του έργου Agri.AWARE υλοποιούνται μέσω ενός καθορισμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος εργασίας
Ποσοστό υλοποίησης έργου
100%

ΕΕ1 / Εργασιακή Ενότητα 1

Πολυ-παραγοντική αλληλεπίδραση εμπλεκόμενων φορέων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1

Απαιτήσεις χρηστών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2

Λειτουργικές προδιαγραφές συστήματος

ΕΕ2 / Εργασιακή Ενότητα 2

Ανάπτυξη επιπρόσθετων λειτουργικών ενοτήτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1

Μονάδα Επίγνωσης Κατάστασης (Context awareness module)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2

Μονάδα Σχεδιασμού (Planning module)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3

Πρώτη έκδοση πρωτοτύπου Agri.AWARE

ΕΕ3 / Εργασιακή Ενότητα 3

Ανάπτυξη εμπορικού συστήματος Agri.AWARE

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1

Συμβάσεις με συνεργαζόμενους τελικούς χρήστες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2

Εμπορικό πρωτότυπο του συστήματος διαχείρισης στόλου

ΕΕ4 / Εργασιακή Ενότητα 4

Δοκιμές σε συνθήκες λειτουργίας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1

Πρωτόκολλα δοκιμών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2

Δοκιμές επικύρωσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3

Αξιολόγηση τελικών δοκιμών

ΕΕ5 / Εργασιακή Ενότητα 5

Εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1

Ανάλυση αγοράς και επιχειρηματικό σχέδιο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2

Βεβαίωση πιστοποίησης εφαρμογής Agri.AWARE

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.3

Δια ζώσης και on-line εκπαιδευτικό υλικό και υλικό κατάρτισης

Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο