Περιβαλλοντικές προκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, έως το 2020, ενώ μελλοντικά προβλέπεται περαιτέρω μείωση ως και 80-95% μέχρι το 2050

Αποτελεί γεγονός ότι η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ως εκ τούτου υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. Το προτεινόμενο σύστημα ενισχύει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τους αγρότες, προσφέροντας μια απλή και φιλική προς το χρήστη λύση, διευκολύνοντας τη μετάβαση από την παραδοσιακή σε μια πιο σύγχρονη μορφή γεωργίας. Η απαίτηση τόσο για οικονομική βιωσιμότητα, όσο και για περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση δημιουργεί μια πολύπλοκη πρόκληση για τους σύγχρονους αγρότες. Συχνά, οι μικροί αγρότες δεν μπορούν να αναλάβουν τα έξοδα διαχείρισης, ενώ κατά βάση δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη σύγχρονη περιβαλλοντική διαχείριση. Το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να προσφέρει οφέλη για όλους τους τύπους εκμεταλλεύσεων, από τους μικρούς έως και τους μεγαλύτερους. Η μη απαίτηση για πρόσθετες επενδύσεις σε εξοπλισμό καθιστά το Agri.AWARE μια εξαιρετικά ελκυστική λύση που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των αγροτών, να προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, ενώ ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη επενδυτικού κεφαλαίου, καθιστώντας χρηματοοικονομικά την ενσωμάτωσή της στις λειτουργίες μιας επιχείρησης ως λύση χωρίς κίνδυνο (risk free).

Παράλληλα, η χρήση του συστήματος είναι σε θέση να ενισχύσει τις σημερινές κατακερματισμένες και τις μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεις, μετατρέποντάς τες σε βιώσιμες, καινοτόμες και βιώσιμες επιχειρήσεις. Βασικές παραμέτρους βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης των γεωργικών λειτουργιών με τη χρήση του προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης στόλου αποτελούν: (α) η μείωση του κόστους καυσίμων στη βάση της μείωσης της μη αποδοτικής χρήσης οχημάτων, του ελέγχου της ταχύτητας κίνησης του στόλου και της μείωσης της αδράνειας του στόλου, (β) ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που προκαλούν σημαντική αύξηση στις εκπομπές CO2, όπως η απότομη επιτάχυνση, η υπερβολική χρήση του συστήματος ελέγχου ρελαντί και η μη χρήση -ή απόκλιση- της βέλτιστης διαδρομής. Επίσης, λόγω του σημαντικά μειωμένου χρόνου αδράνειας του γεωργικού εξοπλισμού που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατά 8-10% του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τις γεωργικές δραστηριότητες, αναμένεται να ενισχυθεί η μείωση των εκπομπών CO2 του στόλου γεωργικών
μηχανημάτων.

Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο