Συμμετοχή στο International Architectural Sciences & Applications Symposium

 In Νέα

Η ερευνητική μας ομάδας συμμετείχε στο International Architectural Sciences & Applications Symposium στη Νάπολη (Ιταλία) με 3 εργασίες:

– Koidis Ch, Bantsos A. Tzafilkou K., Achillas Ch., Aidonis D., Bochtis D., Gelasakis D., 2023. Fleet management system for optimized agricultural production in urban environments. International Architectural Sciences & Applications Symposium, Naples, Italy, 14-15 September.

– Tsolakis N., Koidis Ch, Aptalidis I., Kalpaktsoglou D., Bochtis D., Achillas Ch., Aidonis D., 2023. Significance of applying innovative context-aware-based algorithms in fleet management systems for urban mobility. International Architectural Sciences & Applications Symposium, Naples, Italy, 14-15 September.

Proceedings

Σχετικές αναρτήσεις
Ακολουθήστε μας:
Μετάβαση στο περιεχόμενο